De ce ai nevoie de aviz ISU?

Obținerea avizului de securitate la incendiu (ISU) este o etapă esențială în asigurarea siguranței la incendiu a clădirilor și spațiilor, indiferent de destinația acestora. Prin intermediul acestui aviz, se certifică faptul că obiectivul respectiv îndeplinește normele legale în vigoare pentru prevenirea și protecția împotriva incendiilor, asigurând astfel securitatea persoanelor, a bunurilor și a mediului. Importanța […]