Aviz ISU

Home  –  Servicii proiectare ISU –   Aviz ISU

Consultanță în Securitatea la Incendiu

Oferim consultanță tehnică în domeniul securității la incendiu, cu scopul de a identifica și aplica cele mai adecvate măsuri de protecție.

Obținerea Avizelor și Autorizațiilor ISU

Elaborarea Documentației Tehnice

Serviciile noastre cuprind elaborarea documentației tehnice esențiale, precum DTAC (Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construire) și PTh DDE (Proiect Tehnic și Detalii de Execuție). 

Aceste documente sunt fundamentale în procesul de obținere a avizelor de securitate la incendiu și autorizațiilor necesare, asigurând că planificarea și implementarea măsurilor de protecție sunt conforme cu reglementările actuale.

Întrebări frecvente

Te putem ajuta prin urmatoarele servicii:

  1. Evaluarea inițială a clădirii: Identificăm toate neconformitățile și propunem soluții.
  2. Pregătirea documentației tehnice: Elaborăm scenariul de securitate la incendiu, planurile tehnice și alte documente necesare.
  3. Asistență în relația cu ISU: Gestionăm comunicarea cu inspectoratul și programăm verificările pe teren.
  4. Implementarea măsurilor de securitate: Supervizăm și coordonăm instalarea sistemelor necesare.

Evaluările pe teren sunt realizate de inspectorii ISU și includ verificarea implementării măsurilor de securitate descrise în documentația tehnică, testarea sistemelor de detecție și stingere a incendiilor, și verificarea căilor de evacuare.

Legi și ordine specifice privind avizul ISU:

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Hotărârea Guvernului nr. 571 din 10 august 2016

OMAI nr. 180 din 27 decembrie 2022

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 129 din 25 august 2016

Hotărârea Guvernului nr. 862 din 16 noiembrie 2016

vezi lista completa pe site-ul igsu.ro

Dacă avizul ISU este respins, proiectul tău poate întâmpina întârzieri și costuri suplimentare.

Iată ce trebuie făcut:

  1. Consultă un specialist: Colaborează cu un consultant ISU pentru a te asigura că documentația este corectă și completă.
  2. Corectează documentația: Revizuiește și completează documentele conform indicațiilor ISU.
  3. Adoptă măsuri suplimentare: Implementați măsuri suplimentare de securitate la incendiu dacă cele inițiale nu sunt suficiente.
  4. Depune din nou: Odată ce corecțiile sunt făcute, depune documentația pentru o nouă evaluare.

Da, avizul ISU este necesar dacă renovarea unei clădiri existente implică modificări structurale, schimbarea destinației sau alte intervenții care pot afecta măsurile de securitate la incendiu.

Da, avizul ISU este necesar dacă renovarea unei clădiri existente implică modificări structurale, schimbarea destinației sau alte intervenții care pot afecta măsurile de securitate la incendiu.