AUTORIZARE ISU

Obținere aviz de securitate la incendiu

Consultanță

specializată

Servicii de proiectare faza

DTAC, PTh DDE

Execuție lucrări construcții și instalații

cu rol de Securitate la incendiu

Autorizații

Portofoliu

Avize / Autorizații de Securitate la incendiu

 • CODECS S.A. – Bucuresti imobil birouri Sd=2272,4mp, S+P+5E – 903/18-SU- BIF-A – 2018
 • I.N.H.G.A. – Institutul National de Hidrologie si Gospodarie a  Apelor – Bucuresti imobil birouri Sd=3006,9mp, regim de inaltime S+P+E
 • TBM INNOVATION STEEL – hale industriale Chiajna – Sd = 8500mp
 • Gradinita 280 – Bucuresti Sd=2080mp, P+2E
 • Gradinita 234 – Bucuresti – Sd=1650mp, S+P+E
 • Complex Ominis – Sd=1475mp, P+2E 
 • Academia de Stiinte Agricole – Bucuresti Sd=21.164mp, S+P+3E
 • Complexul de Servicii Sociale ,,Floare Roşie” – Bucuresti -Sd=4676mp, Sd=S+P+1E
 • Complex Sf.  Ioan – Bucuresti – Sd=4561mp, S+P+4E
 • NEGRO 2000 – Bucuresti – Sd=4911mp, P+E
 • Spital de pediatrie – Pitesti – Sd=14.737mp, S+P+8E
 • Liceu Tehnologic Dragomir Hurmuzescu – Bucuresti – Sd=3142,78mp
 • P 118/1-1999 SIGURANŢĂ LA FOC A CONSTRUCŢIILOR  
 • P118/2-2013 INSTALATII DE STINGERE INCENDII
 • P118/3-2015 INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU
 • I7/2011- PROIECTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE AFERENTE CLADIRILOR

si corelata cu:

 • L 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;
 •  HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă;
 • HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • HG 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, completată şi modificată prin HG 1514/2003;
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • HG 1057/2001 privind regimul bateriilor de acumulatoare;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1193/2006 privind limitarea expunerii populaţiei la câmpurile electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.
 • SR EN ISO 14001/2005 – Sisteme de Management de Mediu-Specificatii si ghid de utilizare;
 • ISO 14004/2004 – Sisteme de Management de Mediu-Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare;
 • SR ISO 14050/2005 – Management de Mediu-Vocabular;
 • OUG nr. 195/2005 – pentru modificare a Legii Protectiei Mediului;
 • Legea Apelor nr. 107/1996;
 • HGR 856 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 • HGR nr. 918/22.08.2002 – privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

Lucrările vor fi realizate de arhitecti mebri ai O.A.R. si ingineri atestaţi A.N.R.E. care au implementat un sistem de management al calităţii aliniat la standardul SR – EN – ISO – 9001/2015.       

Solicită o ofertă

pentru soluțiile de securitate la incendiu