Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE)


         ✓ Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice  ☇ Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

  ☉ Domeniile ce acoperă Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” sunt:
  ☄ Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
  ☄ Cercetare/Dezvoltare
  ☄ IT şi Comunicaţii
  ☄ Energie

         ✓ Eligibilitatea


  ☉ In cazul in care beneficiarii sunt intreprinderi, sunt relevante următoarele aspecte:

  ☄ Mărimea intreprinderii (intreprindere mare sau IMM, conform anexei 1 din Reg C.E. nr. 364/2004 şi Legii nr. 346/2004 amendată prin Legea nr. 175/2006 ;
  ☄ Forma legală conform legislaţiei naţionale;
  ☄ Sectoarele economice de activitate identificate in codul CAEN.

   ☉ Eligibilitatea cheltuielilor este un alt aspect important care trebuie avut in vedere atunci cand se depune o cerere sau se elaborează un proiect.
  Cheltuielile eligibile şi măsura in care acestea pot fi rambursate sunt definite in mod exact in cazul fiecărei operaţiuni.


         ✓ Conform prevederilor HG-ului care reglementează regulile generale privind eligibilitatea cheltuielilor următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:


  ☄ a) taxa pe valoare adaugată;
  ☄ b) dobanda la credite;
  ☄ c) cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de lesing;
  ☄ d) dezafectarea centralelor nucleare;
  ☄ e) achiziţia de echipamente, mobilă, autovehicule, infrastructura, teren şi imobile, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţarea din FSE;
  ☄ f) cheltuielile pentru locuinţe, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FSE şi FC;
  ☄ g) Achiziţia de echipamente second-hand;
  ☄ h) Amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
  ☄ i) Costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.


         ✓ In afară de cazul in care sunt impuse condiţii suplimentare, condiţiile de eligibilitate a intreprinderilor stabilite pentru POS CCE sunt:


  ☉ Să fie inregistrate la Registrul Comertului;
  ☉ Să nu fie supuse procedurilor de faliment, de insolvenţă sau de lichidare judiciară;
  ☉ Să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetele speciale şi locale.


         ✓MENŢINEREA INVESTIŢIILOR


  ☄ Investiţiile finanţate prin POS CCE vor trebui să fie menţinute pentru o perioadă minimă de cel puţin cinci ani dupa finalizarea proiectelor. In cazul IMM-urilor, aceasta perioadă poate fi redusă la un minim de trei ani, prin decizia statului membru.

     Calea Floreasca 141-143 et.2, București • E-mail: consulting@asolar.ro • Fix/fax : 031.425.7170 • Mobil: 0720.318.332 / 0770201002
   Asolar Best Consulting
   CUI: 31383470
   REG. COM. J40/3551/201