Programul Operational Regional (POR)
         ✓ POR este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.
         ✓ Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

         ✓ Obiectivele programului:


  ☉ reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;

  ☉ dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);

  ☉ reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.

         ✓ Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.


         ✓ Proiectele finantate prin POR urmaresc, printre altele:  ☉ Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea rolului lor in regiune;

  ☉ Imbunatatirea accesibilitatii regiunilor prin dezvoltarea retelelor de infrastructura

  ☉ Drumuri judetene si sosele de centura;

  ☉ Modernizarea serviciilor sociale: scoli, clinici, servicii de interventie in situatii de urgenta etc.;

  ☉ Cresterea investitiilor in afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, imbunatatirea retelei de utilitati si a infrastructurii de afaceri;

  ☉ Modernizarea si reabilitarea infrastructurii turistice existente.


         ✓Solicitantii de fonduri pot fi:  ☇ Autoritatile administratiei publice (primarii, consilii locale, consilii judetene);

  ☇ Institutiile publice, cum ar fi cele de sanatate, institutiile academice, serviciile de interventie in situatii de urgenta;

  ☇ Organizatiile neguvernamentale (ONG-uri);

  ☇ Companiile private, in special IMM-urile (intreprinderile mici si mijlocii) si microintreprinderile.


         ✓AXE PRIORITARE POR:  ☉ Axa Prioritara 1:

  Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere
  ☄ 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana;
  ☄ 1.2 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;
  ☄ 1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil;
  ☄ 1.4 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale;

  ☉ Axa Prioritara 2:
  Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
  ☄ 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura.

  ☉ Axa Prioritara 3:
  Imbunatatirea infrastructurii sociale
  ☄ 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;

  ☄ 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

  ☄ 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie in situatii de urgenta;

  ☄ 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua;

  ☉ Axa Prioritara 4:
  Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

  ☄ 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor; ☄ 4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati; ☄ 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

  ☉ Axa Prioritara 5:
  Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

  ☄ 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe;

  ☄ 5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic;

  ☄ 5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice.

  ☉ Axa Prioritara 6:
  Asistenta tehnica

  ☄ 6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional;

  ☄ 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Programul Operational Regional


     Calea Floreasca 141-143 et.2, București • E-mail: consulting@asolar.ro • Fix/fax : 031.425.7170 • Mobil: 0720.318.332 / 0770201002
   Asolar Best Consulting
   CUI: 31383470
   REG. COM. J40/3551/201