Programul National de Dezvoltare Rurala         ✓ Obiectivele programului:


  - crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole
  - diversificarea economiei locale
  - crearea conditiilor de productie
  - crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor cultural

  Finantarea se poate obtine de catre persoane fizice, micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, autoritatile publice locale, organizatiile neguvernamentale, asociatiile,comunitatea locala.

  Draft PNDR Iulie 2014
         ✓ Priorităti de dezvoltare rurală


  • Încurajarea transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si în zonele rurale
  • Cresterea viabilitătii exploatatiilor si a competitivitătii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor
  • Promovarea organizării lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor si a gestionării riscurilor în agricultură
  • Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură si silvicultură
  • Promovarea utilizării eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii reduse de carbon si rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar si silvic
  • Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale

         ✓14 măsuri de dezvoltare rurală ‐9,363 mld euro (8,015 mld FEADR si 1,347 mld contributie natională)

         ✓Măsuri de investitii în sectorul agricol, în întreprinderi rurale si infrastructură rurală

  M4 INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE – 2,071mld euro
  • sM 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
  • sM 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole
  • sM 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere

         ✓Măsuri de investitii în sectorul agricol, în întreprinderi rurale si infrastructură rurală

  M6 DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR – 0,993 mld
  • sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
  • sM 6.2 Sprijin pentru înfiintarea de activităţi neagricole în zone rurale
  • sM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
  • sM 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
  • sM 6.5 Plăti pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-si transferă definitiv exploatatia altui fermier - contributie OT 3

         ✓M7 SERVICII DE BAZĂ ŞI REÎNNOIREA SATELOR ÎN ZONELE RURALE – 1,298 MLD EURO

  • sM 7.2 Investiţii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
  • sM 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
  Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finantate următoarele categorii de interventie:

  • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigatii, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilităti de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
  • Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
  • Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;
  • Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
  • Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.

  Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finantate următoarele categorii de interventie:
  • Sprijin pentru realizarea de investitii pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
  • Îmbunătătirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educatională, medicală si socială;
  • Restaurarea si conservarea mostenirii culturale;
  • Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală;

         ✓Măsuri de mediu si climă

  M8 INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR FORESTIERE ȘI AMELIORAREA VIABILITĂȚII PĂDURILOR -124, 3 mil euro
  • sM 8.1 Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite
  M10 PLĂȚI PENTRU AGRO MEDIU ȘI CLIMĂ – 999,9 MLD EURO

  • sM 10.1 Plăţi de agro-mediu şi climă
  • sM 10.2 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon
  M11 AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ- 236,1 MIL EURO

  • sM 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
  • sM 11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

  II. Măsuri de mediu si climă


  M13 PLĂȚI PENTRU ZONE CARE SE CONFRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU CU ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE -1,330 MLD EURO
  • sM 13.1 Plăti compensatorii în zona montană
  • sM 13.2 Plăti compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
  • sM 13.3 Plăti compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

  M15 SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR- 117,6 MIL EURO
  • sM 15.1 Plăti pentru angajamente de silvo-mediu

  Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finantate următoarele categorii de interventie:
  • Actiuni de împădurire a terenurilor agricole si neagricole, precum si realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
  • Plăti compensatorii fermierilor care îsi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
  • Plăti compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mentină
  practici si metode specifice agriculturii ecologice;
  • Plăti compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

  III. M 19 - LEADER – 724,8 mil euro


  • sM 19.1 Sprijin pregătitor
  • sM 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
  • sM 19.3 Pregătirea si implementarea activitătilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locală
  • sM 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare

  Subprogram dedicat sectorului pomicol – 378,9 mil euro

  M 4 A - INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE (SM 4.1 A INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE, SM 4.2 A INVESTIŢII ÎN PROCESAREA ȘI MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE) – 353,4 MIL EURO

  M16 A – COOPERARE – 16,7 MIL EURO
  M 9 - GRUPURI DE PRODUCĂTORI -8,9 MIL EURO

  Măsuri suport

  M1 TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI ACȚIUNI DE INFORMARE -55,9 MIL EURO
  • sM 1.1Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe - contributie OT 10
  • sM 1.2 Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare –contributie OT 1
         ✓M2 SERVICII DE CONSILIERE-59,3 MIL EURO (FEADR + CONTRIBUȚIE NAȚIONALĂ)
         ✓M16 COOPERARE-14,5 MIL EURO (FEADR + CONTRIBUȚIE NAȚIONALĂ)
         ✓M17 GESTIONAREA RISCURILOR-235,3 MIL EURO (FEADR + CONTRIBUȚIE NAȚIONALĂ)
         ✓M20 ASISTENȚĂ TEHNICĂ, INCLUSIV REȚEAUA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ-209,8 MIL EURO     Calea Floreasca 141-143 et.2, București • E-mail: consulting@asolar.ro • Fix/fax : 031.425.7170 • Mobil: 0720.318.332 / 0770201002
   Asolar Best Consulting
   CUI: 31383470
   REG. COM. J40/3551/201.