Asolar iluminat public stradal Calea Floreasca 141-143 et.2, București • E-mail: consulting@asolar.ro • Mobil: 0720.318.332 / 0770201002

Asolar panouri fotovoltaice

* Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice


   Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

Ce domenii acoperă Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”

• Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
• Cercetare/Dezvoltare
• IT şi Comunicaţii
• Energie

   Eligibilitatea
In cazul in care beneficiarii sunt intreprinderi, sunt relevante următoarele aspecte: - Mărimea intreprinderii (intreprindere mare sau IMM, conform anexei 1 din Reg C.E. nr. 364/2004 şi Legii nr. 346/2004 amendată prin Legea nr. 175/2006 ;
- Forma legală conform legislaţiei naţionale;
- Sectoarele economice de activitate identificate in codul CAEN.
Eligibilitatea cheltuielilor este un alt aspect important care trebuie avut in vedere atunci cand se depune o cerere sau se elaborează un proiect. Cheltuielile eligibile şi măsura in care acestea pot fi rambursate sunt definite in mod exact in cazul fiecărei operaţiuni.
Conform prevederilor HG-ului care reglementează regulile generale privind eligibilitatea cheltuielilor următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:
a) taxa pe valoare adaugată;
b) dobanda la credite;
c) cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de lesing;
d) dezafectarea centralelor nucleare;
e) achiziţia de echipamente, mobilă, autovehicule, infrastructura, teren şi imobile, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţarea din FSE;
f) cheltuielile pentru locuinţe, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FSE şi FC;
g) Achiziţia de echipamente second-hand;
h) Amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
i) Costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.
In afară de cazul in care sunt impuse condiţii suplimentare, condiţiile de eligibilitate a intreprinderilor stabilite pentru POSCCE sunt:
- Să fie inregistrate la Registrul Comertului;
- Să nu fie supuse procedurilor de faliment, de insolvenţă sau de lichidare judiciară;
- Să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetele speciale şi locale.

MENŢINEREA INVESTIŢIILOR

Investiţiile finanţate prin POSCCE vor trebui să fie menţinute pentru o perioadă minimă de cel puţin cinci ani dupa finalizarea proiectelor. In cazul IMM-urilor, aceasta perioadă poate fi redusă la un minim de trei ani, prin decizia statului membru.

Asolar eautomatizari

    Asolar Best Consulting
    CUI: 31383470
    REG. COM. J40/3551/2013


Copyright © 2014 - Toate Drepturile Rezervate - Asolar.ro